SPECIALER:

Vi giver Dem tryghed i forhold til myndighederne omkring:
* Bogføring
* Moms
* Skatteregnskab
* Revision - samt
* Kontakt til og forhandlinger med myndighederne

En løbende rådgivning sikrer Dem økonomisk effektivitet og større lønsomhed, fordi vi har tæt kontakt med Deres virksomhed.

* Kalkulation
* Løbende opfølgning af økonomien
* Driftsoversigter/lønsomhedsberegninger
* Budgetter og budgetopfølgning
* Skat
* Års- og perioderegnskaber

Brug vores faglige viden i forbindelse med virksomhedens udvikling. Vi står til rådighed som personlig samtalepartnere ud fra en praktisk og realistisk erfaring.
* Virksomhedsetablering/køb og salg
* Finansiering/lånemuligheder
* Skatteplanlægning
* Investeringer
* Regnskabs- og bogføringssystemer
* EDB-rådgivning
* Generationsskifte
* Virksomhedsform/selskabsomdannelse
* Kreditor-ordninger

De bliver løbende orienteret om udviklingen inden for de arbejdsområder, hvor vi yder assistance.

* Informationsbreve


KONTAKT:

Adresse: Taastrup Hovedgade 50 2630 Taastrup
Tlf: +45 43 99 19 96
Fax: +45 43 99 10 59
e-mail: holm@holmrevision.dk


Vis stort kort


 
Untitled Document Taastrup Hovedgade 50 - 2630 Taastrup - Tlf: 43 99 19 96 - Fax: 43 99 10 59 - e-mail: holm@holmrevision.dk