TILBUD:

Revision
Revision i aktie- og anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde, foreninger samt andre organisationsformer, hvor der enten kræves eller ønskes reviderede regnskaber.

Regnskabsmæssig assistance
Det vil f.eks. sige : Årsregnskab, perioderegnskab, budgetlægning, boopgørelse, momsregnskab og bogføring.

Skattemæssig rådgivning
Rådgivning i alle skattemæssige spørgsmål, såvel nationale som internationale samt udarbejdelse af skatteopgørelser.
Økonomisk rådgivning

Assistance i alle spørgsmål vedrørende:

Økonomistyring, budgetlægning, økonomiske analyser, konsekvensberegninger.

Virksomhedsovertagelse, -ophør, -omdannelse og -fusion.

KONTAKT:

Adresse: Taastrup Hovedgade 50 2630 Taastrup
Tlf: +45 43 99 19 96
Fax: +45 43 99 10 59
e-mail: holm@holmrevision.dk


Vis stort kort

Carsten Holm

Carsten Holm,
registreret revisor

Merkonom i revision,regnskabs-
væsen og skatteret. Har i en periode
undervist på Skatteskole

 
Untitled Document Taastrup Hovedgade 50 - 2630 Taastrup - Tlf: 43 99 19 96 - Fax: 43 99 10 59 - e-mail: holm@holmrevision.dk